13. neděle mezidobí

Slavíme    liturgické  mezidobí     
od neděle 28. června   do neděle  5. července 2020

ne    28. června   – 13. neděle v mezidobí                          

po    29. června   –  Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

út     30. června    –  Svátek Výročí posvěcení katedrály

st     1. července

čt     2. července   

pá    3. července  –  Svátek sv. Tomáše, apoštola

so    4. července  –  Sv. Prokopa, opata                                                    

ne    5. července –  Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

 

====================================================-

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                  

ne  11:00   Za + Stanislava a Blaženu Říkovských                          
                     a rodiče z obou stran

po  19:30   Za + Veroniku Slavíkovu, manžela, rodiče                    
                     a sourozence z obou stran

út   19:00   Za + Jana a Františku Frkalovy

st   19:00   Za + Františka Řezníčka, živou a + rodinu

pá   19:00  Za + Milana Tvrdého, s prosbou o Boží ochranu,           
                    pomoc a dar zdraví pro rodinu Tvrdou a Vrzalovu

so  19:30   Na poděkování za přijaté Boží milosti, s prosbou           
                     o dar zdraví a dary Ducha svatého

ne  11:00   Za + Ludmilu a Vladimíra Hrabalovy, s prosbou           
                     o Boží ochranu a dary Ducha svatého     

__________________________________________

_________________________________________

u   sv.  C y r i l a   a  M e to d ě j e   ve  Zlobicích      

 

ne     8:00  Za živou a + rodinu Janovu, Ondrovu a duše v očistci

po  18:15   Za + Ludmilu Lejsalovu, rodiče a duše v očistci 

čt   18:00   Za Marii Bambasovu, Josefa Pěnčíka, s prosbou 
                    o Boží ochranu a dar zdraví pro rodinu Pěnčíkovu

ne    9:30   Za farníky ze Zlobic a za děti, které poprvé přicházejí ke Svatému přijímání

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so   (27. 06.)   18:00   Na daný úmysl

so   (04. 06.)    18:00   Na daný úmysl

———————————————————————

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                            

 

ne    9:30  Za živé a + děti, ženy a muže našich farností  

po   17:00  Za  upevnění víry v našich rodinách

ne    8:00  Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

———————————————————————

Oznamy na dobu liturgického mezidobí –  do neděle 5. července 2020

Dnes  je   13.  neděle v mezidobí.  V Ratajích je hodová mše svatá ke cti patronů a ochránců celé farnosti sv. Petra a Pavla.  Sbírka této neděle je určena na opravu kostela.

V sobotu  je mše svatá ve Věžkách v 18:00 hod.

Příští  neděli  je  Slavnost sv. Cyrila a Metoděje.  Ve Zlobicích  bude hodová mše svatá ke cti patronů a ochránců celé farnosti  v  9:30. hod.  Ve Zlobicích přistoupí při této mši svaté dvě děti k 1. Svatému přijímání. Pamatujte, prosím, na ně ve svých modlitbách. Mše svatá v Počenicích bude příští neděli již v 8:00 hodin.

Modlitby matek budou v úterý v 18:00 hod.  na faře.                                                            

Modlitby otců  budou ve čtvrtek v 19:30 na faře

 V zákristii  jsou  k dispozici archy  k  zapsání  úmyslů  na  mše  svaté  do konce  měsíce  září  t. r..

Nemocné v Tetěticích, Počenicích, Sobělicích a v Domově navštívím v pátek 3. července.

Nemocné v Šelešovicích, Ratajích a Popovicích navštívím v sobotu 4. července..

Prosím, víte-li o někom, kdo by měl zájem o návštěvu kněze s Nejsvětější svátostí, oznamte mi to.

Děkuji.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2020. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *