3. neděle velikonoční

Slavíme   dobu velikonoční    
od neděle  26. dubna   do neděle  3. května 2020

ne    26. dubna  –  3. neděle velikonoční                                                        

po    27. dubna 

út     28. dubna  –   Sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka  

st     29. dubna   –   Svátek sv.  Kateřiny Sienské,
                                  panny a učitelky církve, patronky Evropy      

čt     30. dubna  –   Sv. Zikmunda, mučedníka

pá    1. května –    Sv. Josefa, dělníka     

so     2. května  –   Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve                                                            
ne    3. května –  4. neděle velikonoční                                                                                       

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích     

čt   18:00   Za  brzké ukončení epidemie a za děti a mládež  naší farnosti, aby vytrvaly ve víře

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (02. 05.)    18:00   Na daný úmysl

—————————————————————————

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                            

út   18:00   Za poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní a dar zdraví

—————————————————————————

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                  

ne  11:00   Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

st   19:00   Za  brzké ukončení epidemie a za všechny nemocné,  aby dokázali obejmout kříž, přijmout ho a nemalomyslnět

 19:00  S prosbou o  brzké ukončení epidemie  a za rodiny naší farnosti, aby se  staly místy života víry,  navzájem si  pomáhaly, a to  duchovně i hmotně

ne  11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

 ——————————————————————–

Oznamy na dobu velikonoční –  do neděle 3. května 2020

Dnes je  3. neděle velikonoční

Mše svaté  budou  p ř e n á š e n y   z  kostela v Ratajích – ve středu  a v pátek
v 19:00 hodin ( účast věřících může být pouze do 15 osob) a v neděli v 11:00 hod..

Příští  neděle  je  4. velikonoční –  Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.

Nemocné  v Tetěticích, Počenicích, Sobělicích navštívím  v pátek 1. května.

Nemocné v Šelešovicích, Ratajích a Popovicích navštívím v sobotu 2. května.

Pokud by někdo neměl zájem o návštěvu, dejte mně, prosím, vědět.

Příští týden bude ve všední dny  příležitost k velikonoční svátosti smíření, a to přede mši svatou, případně po mši svaté,  při dodržování určených pravidel, tj. vždy nejvýše 15  osob.                                       

Pro účast na bohoslužbě je nutné, aby byla dodržována následující pravidla:

  • bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 15 osob, tj. včetně kněze, kostelníka, příp. varhaníka,.
  • v bohoslužebném prostoru účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
  • účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,
  • účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie
  • v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou,,
  • bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),

je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele  mimo hlavní bohoslužebný prostor

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2020. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *