2. neděle postní

Slavíme  dobu  postní 
od  neděle  8. března
 do  neděle  15. března 2020

ne    8. března  –  2. neděle postní     

po    9. března   –  Sv. Františky Římské, řeholnice  

út     10. března  –  Sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka         

st     11. března        

čt     12. března  .                                              

pá    13. března       

so    14. března  

ne    15. března –  3. neděle postní        

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích               

 

ne  11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

st    18:00   Za + Marii Zezulovu, manžela a rodiče z obou stran

pá  18:00   Za živou a + rodinu

ne  11:00   Za + Josefa Spálovského, rodiče a prarodiče

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

u   sv.  Cy r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích

 

ne     8:00  Za + Josefa a Františku Skopalovy, syna, živou a + rodinu

čt    17:00  Za živou a + rodinu Pelíškovu a Dedkovu 

ne     8:00  Za živé a + děti, ženy a muže našich farností    

……………………………………………………………………………………. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so   (07. 03)   17:00    Na daný úmysl

so   (14. 03.)   17:00    Na daný úmysl

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                     

 

ne    9:30  Za + Antonína Trávníčka, sestru, živou a + rodinu

út   17:00  Za + Františku Štěpánkovu, manžela a děti

ne   9:30   Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Oznamy na dobu postní –  do neděle 15. března 2020

Dnes je 2. neděle postní.  Po mši svaté pokračuje příprava na 1. Svaté přijímání.

V sobotu  bude  mše svatá  ve Věžkách v 17:00 hod..

Příští  neděle  je  3.  postní.  Po mši svaté pokračuje příprava na 1. Svaté přijímání. Sbírka příští neděle je věnována na opravu kostela.

Modlitby matek   budou  v  úterý  v 17:30 hod. na faře,   modlitby otců  budou  ve  čtvrtek v 19:30 hod.  rovněž na faře v Ratajích.

Pokladničky postní almužny si, prosím, vezměte vzadu na stolečku v kostele a přineste je na  Květnou neděli do zákristie.

Uzávěrka  příspěvků do farního listu bude 15. března. Své příspěvky posílejte na známou adresu. Děkuji.

Křížové cesty v našich farnostech jsou takto:

  • v Ratajích před každou  mší svatou
  • ve Zlobicích a v Počenicích v neděli po mši svaté
  • ve Věžkách v úterý a ve čtvrtek

 

Zpráva otce arcibiskupa Jana všem věřícím naší diecéze o zákazu tiskovin: Vzhledem k tomu, že časopisy „Zprávy z Medugorje“ a „Regina“,  vydávané dr. Mráčkem v nakladatelství Vérité vydávají nepravdivé a zavádějící informace o životě církve a její nauce, z a k a z u j i   tyto časopisy nabízet v kostelích. Zákaz se týká i knih, vydávaných a nabízených těmito časopisy.           

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2020. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *