4. neděle v mezidobí

Slavíme    liturgické  mezidobí  
 od  neděle  2. února   do  neděle 9. února  2020

ne    2. února –   Svátek Uvedení Páně do chrámu      
po     3. února   –   Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
út      4. února        
st       5. února   –    Památka sv. Agáty, panny a mučednice      
čt       6. února   –    Sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků.                                              
pá      7. února       
so      8. února   –    Sv. Josefiny Bakhity, panny
ne    9. února –   5. neděle v mezidobí             

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích   

 

ne  11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

po   18:00  Na úmysl dárce

st    18:00   Za + Marii a Františka Ševčíkovy, syna Jaroslava, jejich rodiče a sourozence

pá  18:00   Na daný úmysl

ne  11:00   Na poděkování za dar života s prosbou  o další pomoc a ochranu

———————————————————————-

u   sv.  Cy r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích

 

ne     8:00  Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt   17:00   Za + Františka a Jarmilu Zapletalovy   

ne    8:00   Za Boží požehnání, dary Ducha svatého, zejména za dar víry  

……………………………………………………………………………………. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

ne   (02. 02.)   17:00    Na daný úmysl

so   (08. 02.)   17:00    Na daný úmysl

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                     

 

ne    9:30  Za + Věroslavu Vybíralovu, manžela,  živou a + rodinu 

út   17:00  Za živou a + rodinu Blešovu a Remešovu   

ne    9:30  Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností       

———————————————————————————

Oznamy na liturgické mezidobí –  do neděle 9. února 2020

Dnes  je Svátek Uvedení Páně do chrámu – (Hromnice). Po mši svaté pokračuje příprava na 1. Svaté přijímání. Mše svatá ve Věžkách bude v 17:00 hodin.

V pondělí je svátek sv. Blažeje, mše svatá bude v Ratajích v 18:00 hod.. Svatoblažejské požehnání budu udělovat po mši svaté v Ratajích.

V sobotu  je  mše svatá  ve Věžkách v 17:00 hod…

Příští  neděle  je  5. v mezidobí  Po mši svaté pokračuje příprava na 1. Svaté přijímání. 

V Ratajích bude mše svatá pro děti.

Nemocné v Tetěticích, Počenicích, Sobělicích a v Domově navštívím v pátek 7. února.

Nemocné v Šelešovicích, Ratajích a Popovicích navštívím v sobotu 8. února

Stále  ještě  máte  možnost  zapsat  si  úmysly  na  mše  svaté  v  měsících   únor  a  březen   tohoto  roku.

Modlitby matek   budou  v  úterý  v 17:30 hod. na faře,    modlitby otců  budou  ve  čtvrtek v 19:30 hod.  rovněž na faře.

 

Oznámení z Centra pro pastoraci nemocných:

Vážení a milí přátelé, srdečně vás zdravíme z Centra pro pastoraci nemocných.

Jedním ze skutků tělesného milosrdenství je navštěvovat nemocné. Dovolujeme si Vás proto oslovit

k projevování lásky k bližnímu, a to konkrétně v návštěvách

  • pacientů v nemocnicích a léčebnách dlouhodobě nemocných,
  • umírajících v hospici.

Prosíme vás o darování aspoň dvou hodinek volného času za měsíc těm, kteří tráví delší dobu upoutaní na nemocničním lůžku.

K osvojení si znalostí a dovedností ke službě nemocným  jsme pro vás připravili formačně vzdělávací kurz v rozsahu 24 hod. přednášek a cvičení a 4 hod. praxe v nemocnici. Tento kurz se skuteční  na Arcibiskupství olomouckém v Olomouci o sobotách v březnu a dubnu 2020.

Naše společná setkání zahájíme duchovní obnovou v sobotu 29. února 2020. Úvodní promluvu pronese O. arcibiskup Jan Graubner. Další dvě promluvy a mši sv. bude mít Mons. Bohumír Vitásek, biskupský delegát pro pastoraci nemocných.

Po společném obědě pak bude následovat přednáška ThLic. Michala Umlaufa: na téma Dobrovolnictví  v pastorační péči ve zdravotnictví.

Bližší informace k přihlášení naleznete na plakátku ve vývěsce.

Za vaši ochotu pomáhat děkují nemocniční kaplani Arcidiecéze olomoucké.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2020. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *