6. neděle v mezidobí

 Slavíme   dobu velikonoční   
od neděle  26. května  do neděle  2. června  2019

 

ne    26. května   6. neděle velikonoční                                    

po    27. května  –  Památka sv. Augustina z Cartenbury,                                                     biskupa

út     28. května

st     29. května    

čt     30. května –  Slavnost Nanebevstoupení Páně

    31. května  –  Svátek Navštívení Panny Marie   

so      1. června  –   Památka sv. Justína, mučedníka                                                             

ne      2. června  –  7. neděle velikonoční                                                                                                

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
————————————————————————–

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                  

 

ne  11:00   Za Vlastimilu Daňkovu a sestry, živou a + rodinu

st   19:00   Za + Františka Kunčara a rodiče

čt  19:30   Za rodinu Vrzalovu

 19:00  Za + Jindřicha Plachého, manželku  a duše v očistci

so   19:00  Za + Julii a Františka Valáškovy, rodiče  a duše v očistci

ne  11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

 ——————————————————————–

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích      

 

ne    8:00   Na poděkování a vyprošení Božího požehnání

čt   18:15   Za Ladislava Konečného, manželku, rodiče a duše v očistci

ne    8:00   Za živou a + rodinu Janovu a Ondrovu

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (25. 05.)    18:00   Na daný úmysl

ne  (02. 06.)   18:00   Na daný úmysl

—————————————————————————————–

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                            

 

ne   9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

út   18:00   Na poděkování za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

čt   17:00   Za + Leopoldu Najmanovu, manžela, syna a živou rodinu 

ne   9:30    Za + Aloise Foltýna, rodiče a sourozence

…………………………………………………………………………………….. 

Oznamy na dobu velikonoční –  do neděle  2. června 2019

Dnes  je 6. neděle velikonoční.  Sbírka této neděle je věnována na pomoc pronásledovaným křesťanům.  Odpoledne v 15:00 hod. bude na faře v Ratajích příprava  biřmovanců. 

Ve čtvrtek je Slavnost Nanebevstoupení Páně – věřícím se doporučuje účastnit se tohoto dne mše svaté.  Mše svaté budou ve všech našich farnostech.  Začíná devítidenní příprava na Slavnost seslání Ducha svatého.

V sobotu  bude mše svatá v Ratajích v 19:00 hod.

Příští  neděli  je 7.  velikonoční.  Odpoledne v 15:00 hod. bude na faře v Ratajích příprava  biřmovanců.  Mše svatá ve Věžkách je v 18:00 hod.

Minulou neděli jste věnovali na opravu kostela:

v Ratajích …………..     při sbírce   Kč  3 957   od Bohu známých dárců   Kč 4 000
ve  Zlobicích  ……..             „           Kč  2 355                       „                                    -0-
v Počenicích  ………           „            Kč  2 125                       „    na varhany  Kč 1 200                                                                                                            

Pán ať odplatí všem upřímným dárcům jejich štědrost.

Nemocné  v  Šelešovicích, Ratajích a Popovicích navštívím v sobotu 1. června

Modlitby matek  budou v úterý v 17:30 hod., na faře. modlitby otců  v tomto týdnu nebudou

V zákristii si  ještě můžete  zapsat  úmysly na mše svaté  v měsíci  červnu  (Rataje a Počenice).  

Májové  pobožnosti  budou do konce měsíce  května. jako v minulých týdnech.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2019. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *