5. neděle velikonoční

Slavíme   dobu velikonoční   
od neděle  19. května   do neděle  26. května  2019

ne    19. května  – 5. neděle velikonoční                                    

po    20. května  –  Památka sv. Klementa Marie Hofbauera,  kněze

út     21. května  –   Sv. Kryštofa Magallanese, kněze a druhů mučedníků

st     22. května  –   Sv. Rity z Cascie, řeholnice    

čt     23. května

pá    24. května     

so    25. května  –   Sv. Bedy Ctihodného,  kněze a učitele církve                                                             

ne    26. května  –  6. neděle velikonoční                                                                                              

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 

————————————————————————–

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                  

 

ne  11:00   Za děti, které přistoupí poprvé ke sv. přijímání

st   19:00   Za + Jarmilu Zikmundovu a manžela

pá  19:00   Za + Ludmilu a Františka Grydilovy, rodiče  a duše v očistci

ne  11:00   Za Vlastimilu Daňkovu a sestry, živou a + rodinu

 ——————————————————————–

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích      

 

ne    8:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt   18:00   Za Františka a Ludmilu Hejbalovy,  rodiče a sourozence

ne    8:00   Na poděkování a vyprošení Božího požehnání

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (18. 05.)    18:00   Na daný úmysl

so  (25. 05.)    18:00   Na daný úmysl

—————————————————————————————–

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                            

 

ne   9:30    Za  živou a + rodinu Bečkovu a Cymbálovu

út   18:00   Za  + P. Bohumila Štěpánka, rodiče a sourozence

so   17:00   Za  + Slávka Štěpánka a rodiče

ne   9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

—————————————————————————————–

Oznamy na dobu velikonoční –  do neděle  26. května 2019

Dnes  je 5. neděle velikonoční Sbírka  této neděle je určena na opravu kostela

V sobotu 25. května je v Počenicích Adorační den, Nejsvětější svátost oltářní bude vystavena od 13:00 do 17:00 hodin. Adorace bude zakončena svátostným požehnáním a mší svatou. Zapisujte se,  prosím,  na připravený arch.  Děkuji.

V sobotu  bude mše svatá ve Věžkách  v 18:00 hod.

Příští  neděli  je 6.  velikonoční.   Odpoledne v 15:00 hod. bude na faře v Ratajích příprava  biřmovanců.  Sbírka příští neděle bude věnována na pomoc pronásledovaným křesťanům.

Minulou neděli jste při sbírce věnovali na  křesťanské sdělovací prostředky.

V Ratajích …………..    Kč  2 934                        ve Věžkách …..  Kč 666
ve Zlobicích    …….     Kč  2 048                             
v Počenicích ……..      Kč  2 133

Všem upřímným dárcům Pán Bůh odplať. .

Modlitby matek  budou v úterý v 17:30 hod.,  modlitby otců  budou ve čtvrtek v 19:30. hod. na faře.

V zákristii si  můžete  zapsat  úmysly na mše svaté  v měsících: květen   (Počenice)  a  červen  (Rataje a Počenice).

Májové  pobožnosti  budou jako v minulých týdnech.

Arcibiskupství olomoucké otevřelo v loňském roce církevní učiliště i s internátem, o který se starají Salesiáni Dona Boska. Ve 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 nabízíme možnost přihlásit se do oborůZemědělec – farmář, Lesní mechanizátor, Opravář lesnických strojů a Zahradník“. Přihlášky zasílejte do 21. května 2019  na adresu: Střední odborná škola svatého Jana Boska . Termín konání přijímacích pohovorů je 30. 5. 2019 Bližší informace najdete na www.sosbosko.cz

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2019. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *