5. neděle postní

Slavíme   dobu postní 
od neděle 7. dubna   do neděle 14. dubna 2019

ne    7. dubna  –  5. neděle postní

po    8. dubna          

út     9. dubna       

st     10. dubna   

čt     11. dubna   –  Sv. Stanislava, biskupa a mučedníka  

pá    12. dubna      

so    13. dubna   – Sv. Martina I., papeže a mučedníka 

ne    14. dubna –  Květná neděle

—————————————————————————

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích  

 

ne  11:00   Za  Stanislava a Blaženu Říkovských  a rodiče z obou stran

st   18:00   Za  pomocníky a dobrodince farnosti Rataje

pá  18:00    Za + Emila Sedláčka a rodiče

ne  11:00   Za + Františka Opluštila, živou a + rodinu

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích    

 

ne        8:00  Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt    17:00  Za + Františka Bazalku, manželku, živou a + rodinu

ne       8:00  Za + Žofii Kočařovu, manžela, živou a + rodinu Kočařovu a Bečvářovu

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

ne  (07. 04.)   17:00   Na daný úmysl

so  (13. 04.)   17:00  Na daný úmysl

———————————————————————

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích

 

ne    9:30   Za + Antonína Barneta, otce a celou živou rodinu

út    17:00  Na poděkování za 80 let života

ne    9:30   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

———————————————————————

Oznamy na dobu postní –  do neděle  14. dubna 2019

Dnes je 5. neděle postní.   Po mši svaté pokračuje příprava na první svaté přijímání. Odpoledne

v 15:00 hod. bude na faře v Ratajích příprava na svátost biřmování.  Mše svatá ve Věžkách je v 17:00 hod.

V sobotu  v 17:00 hod. bude mše svatá ve Věžkách..

Příští  neděle  je  Květná.  Příprava na první svaté přijímání příští neděli nebude.

Křížové cesty v našich farnostech  budou jako minulý týden.

Modlitby matek  budou v úterý v 17:30 hod.,  modlitby otců budou ve čtvrtek v 19:30 hod. na  faře.

V zákristii si  můžete  zapsat úmysly na mše svaté v měsících duben, květen a červen t.r.

Pokladničky postní almužny, pokud jste si ještě neodebrali, si,  prosím, vezměte vzadu v kostele a odevzdejte je do zákristie  na  Květnou neděli.

Farní výlet pro děti a dospělé bude letos 4. května;   –  Dopoledne se zúčastníme diecézní pouti  ke sv. Janu Sarkandrovi v katedrále sv. Václava v Olomouci, odpoledne se pak půjdeme podívat do  ZOO  na  Sv. Kopečku  nebo podle Vaší volby na zahradní železnici., případně do květinových pavilonů v olomouckém parku.  Přihlašujte se, prosím, u mne.

V sobotu 13. dubna v 8:30 hod. bude v kostele v Ratajích brigáda – předvelikonoční úklid kostela.  Přijďte, prosím, ve větším počtu. Děkuji.

Můj velký dík patří osmi ženám, které věnovali svůj čas umývání oken na faře v Ratajích. Pán vidí dobrou vůli člověka a více násobně ji odplácí.  Ve středu bude za ně a pomocníky kostela sloužena mše svatá.

Arcidiecézní setkání mládeže 2019 v Přerově.Program je na vývěsce společný odjezd na toto setkání a to na PŘEDPROGRAM v PÁTEK 12. 4.
– sraz v 18:25 na vlakovém nádraží v Kroměříži – na předprogram je nutné se přihlásit!
v SOBOTU 13. 4. na HLAVNÍ PROGRAM – sraz v 7:30 na vlakovém nádraží v Kroměříži Předpokládaný návrat 17:35 nebo 18:10 do Kroměříže.

Dne 12.dubna je v Kroměříži pouť ke cti Panny Marie Bolestné v kostele sv. Mořice. Během pouti bude příležitost ke svátosti smíření. Rozpis mší svatých máte na vývěsce.

 

Zpovídání v našich farnostech  – úterý 9. 4. v Počenicích od 17:30 do 18:00

  • čtvrtek 11. 4. ve Zlobicích od 17:30 do 18:00
  • pátek 12. 4. v Ratajích od 18:30 do 19:30 Ve Zlobicích a Počenicích nebude cizí zpovědník. V Ratajích bude jen cizí zpovědník. Rozpis zpovídání v děkanátu je na vývěsce

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2019. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *