31. neděle v mezidobí

Slavíme  liturgické mezidobí   
od  neděle  4. listopadu   do  neděle  11. listopadu  2018

Ne   4. listopadu    –  31. neděle v mezidobí                    

po    5. listopadu       

út     6. listopadu   

st     7. listopadu     

čt     8. listopadu    

pá    9. listopadu     –   Svátek Posvěcení lateránské baziliky

so   10. listopadu     –   Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

ne   11. listopadu    –   32. neděle v mezidobí                    

==========================================
—————————————————————————–

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                  

 

ne    9:30   Za živé a zemřelé ctitele sv. Huberta

st   18:00   Za + Annu Majdovu, manžela a duše v očistci

pá  18:00   Za živou a + rodinu a duše v očistci

ne  11:00   Za + Antonína Kunčara, manželku, dcery a syna

 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích      

ne       8:00     Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt   17:00     Za + Ludmilu Štěpánkovu, manžela , 2 syny a duše v očistci

ne       8:00     Za + Antonína Pěnčíka, manželku,  syna Antonína  …………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

ne  (04. 11.)    17:00   Na daný úmysl

so  (10. 11.)    17:00   Na daný úmysl

———————————————————————

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                            

ne  11:00  Za + Jitku Vranovu, manžela a duše v očistci

út   17:00   Na poděkování za přijatá dobrodiní

ne    9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

__________________________________________________                                

Oznamy na  liturgické mezidobí   –  do neděle  11. listopadu 2018

Dnes  je  31.  neděle v mezidobí.  /Počenice/ Po mši svaté pokračuje příprava na 1. svaté přijímání.  Sbírka této neděle je věnována na charitu  Mše svatá ve Věžkách  je v 17:00 hod..

V úterý je mše svatá v Počenicích  v 17:00 hod..

V sobotu  je mše svatá v 17:00 hod.  ve Věžkách.

Příští neděle je 32. v mezidobí.  V 15:00 hod.  bude na faře v Ratajích příprava na svátost biřmování.

Modlitby  matek  jsou v úterý v 17:30 hod.  a modlitby otců ve čtvrtek v 19:30 na faře.

(Počenice, Rataje) V zákristii si můžete zapsat úmysly na mše svaté v měsících  listopad a prosinec.

Od  listopadu se v našich farnostech mění ve všední dny začátky bohoslužeb na zimní čas. 

Minulou neděli jste věnovali na opravu kostela:
v Ratajích  ………..          při sbírce     Kč  3 764       od Bohu známých dárců    Kč 1 000
ve Zlobicích  …….                                 Kč  2 399                                                         -0-   
v Počenicích  ……                                 Kč  2 475                                                         -0-      

Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.

Zlobice – stále si ještě můžete vybrat výrobky našich dětí; výtěžek je určen na misie. Prosím, svůj dar vložte do připravené krabičky.

Dušičkové pobožnosti na hřbitovech budou pokračovat takto:

ne   4. listopadu  ……..   Rataje  v 15:00 hod.         –   Věžky v 16:30 hod..

Odpustky pro duše v očistci :

do 8. listopadu můžete získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky,  přivlastnitelné pouze duším v očistci,  navštívíte-li hřbitov a pomodlíte se tam – třeba jen v duchu – za zemřelé;  v ostatních dnech lze získat odpustky částečné.

 

 

                                      

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2018. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *